Acta Microbiologica 7. (1960)

1. szám

ACTA MICROBIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MIKROBIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL , BUDAPEST V. ALKOTMÁNY UTCA 21. Az Acta Microbiologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a mikrobiológia tárgyköréből. Az Acta Microbiologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők : Acta Microbiologica, Budapest, Keleti Postahivatal, Postafiók 64. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Microbiologica előfizetési ára kötetenként belföldre 80, külföldre 110 Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V. Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bankszámla : 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Microbiologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Mikro­biologie in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Microbiologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Microbiologica, Budapest, Keleti Postahivatal, Postafiók 64. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band : 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (Budapest VI. Népköztársaság útja 21. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next