Acta Microbiologica 15. (1968)

1. szám

ACTA MICROBIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MIKROBIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL, BUDAPEST V., ALKOTMÁNY UTCA 21. Főszerkesztő IVÁNOVICS GYÖRGY akadémikus Szerkesztő DÖMÖK ISTVÁN az orvostud. kandidátusa Az Acta Microbiologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a mikrobiológia tárgyköréből. Az Acta Microbiologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Microbiologica, Budapest, Keleti Postahivatal, Postafiók 64. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Microbiologica előfizetési ára kötetenként belföldre 120, külföldre 165 Ft. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. The Acta Microbiologica publish papers on microbiological subjects in English, German, French and Russian. The Acta Microbiologica appear in parts of varying size, making up volumes. Manuscripts should be addressed to Acta Microbiologica, Budapest, Keleti Postahivatal, Postafiók 64. Correspondence with the editors should be sent to the same address. The rate of subscription to the Acta Microbiologica is 165 forints a volume. Orders may be placed with “Kultúra” Foreign Trade Company for Books and Newspapers (Buda­pest I., Fő utca 32. Account No. 43-790-057-181) or with representatives abroad.

Next