Acta Microbiologica 25. (1978)

1. szám

ACTA MICROBIOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MIKROBIOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY UTCA 21. A szerkesztő bizottság elnöke: IVÁNOVICS GYÖRGY akadémikus Főszerkesztő: LÁNYI BÉLA Az Acta Microbiologica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a mikrobiológia tárgyköréből. Az Acta Microbiologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Microbiologica, Országos Közegészségügyi Intézet, 1966 Budapest, Pf. 64. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24, Bankszámla 215-11448), a külföld számára pedig a „Kultúra” Külkereskedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, Pf. 149, bankszámla: 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. The Acta Microbiologica publish papers on microbiological subjects in English, German, French and Russian. The Acta Microbiologica appear in parts of varying size, making up volumes. Manuscripts should be addressed to Acta Microbiologica, National Institute of Hygiene, H-1966 Budapest, P.O.B. 64, Hungary Correspondence with the editors should be sent to the same address. The rate of subscription is $ 36.00 a volume. Orders may be placed with “Kultura” Foreign Trade Company (H-1389 Budapest 62» P.O.B. 149, Account No. 218-10990) or with representatives abroad.

Next