Acta Morphologica 22. (1974)

1. szám

ACTA MORPHOLOGICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL­ 1054 BUDAPEST, ALKOTMÁNY U. 21. Technikai szerkesztő: Dr. Somogyi Endre Az Acta Morphologiea angol nyelven közöl értekezéseket a kísérletes orvostudomány tárgyköréből. Az Acta Morphologica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a következő címre küldendők: Acta Morphologica, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 62, P.O.B. 149 Bankszámla: 218-10990) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Morphologica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der experi­mental-medizinischen Wissenschaften in englischer Sprache. Die Acta Morphologica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Acta Morphologica, 1094 Budapest, Tűzoltó и. 58. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Schriftleitung und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: $ 32.00. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außenhandels-Unternehmen »Kultúra« (1389 Budapest 62, P.O.B. 149. Bankkonto Nr. 218-10990) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next