Akadémiai Almanach 1902

Az Akadémia beltagjai életkoruk szerint

Л М. Т. AKADÉMIA BELTAGJAI ÉLETKORUK SZERINT.141 1849. jan. 16. « « 28. « márez. 1. « máj. 30. « jún. 23. « júl. 4. « okt. 13. « nov. 3. « « 10. « decz. 16. 1850. jan. 16. « ápr. 13. « jún. 22. 1851. máj. 3. « okt. 31. « noy. 6. « « 21. V « 23. 1852. márcz.l7. « « 17. « máj. 9. « jún. 14. « aug. 10. « decz. 11. « « 30. 1853. jan. 1. « « 23. « márcz.27. « ápr. 4. « aug. 17. « okt. 7. « okt. 24. « nov. 4. 1854. márcz. 2. « « 20. « aug. 5, Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (Nágrdd). Kováts Gyula, lt., Budapest. B. Badvánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, (Borsod). Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, (Gömör). Nagy Gyula, lt., Harkdcs, (Gömör). Bánóczi József, lt., Szent-Gdl, (Veszprém). Láng Lajos, rt., Budapest. Lóczy Lajos, lt., Pozsony. Hampel József, rt., Budapest. König Gyula, rt., Győr. Endrődi Sándor, lt., Veszprém. Alexander Bernât, lt., Budapest. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár. Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés). Ilosvay Lajos, lt., Deés, ( Szolnok-Doboka). Zsögöd Benő, lt. Mármaros-Sziget. Rétliy László, lt., Szarvas, (Békés). Bayer József, lt., Baja, (Bdcs). Nagy Ferencz, lt., Veröcze, (Veröcze). W1 assies Gyula, rt., Zala-Egerszeg. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár. Gr. Zichy Ágost, lt. Ásbótli Oszkár, lt., Uj-Arad, ( Arad). Pertik Ottó, lt., Budapest. Horváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (Hont). Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém. Fröhlich Izidor, rt., Budapest. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, (Békés). Zipernovszky Károly, lt., Bées. Nagy Ernő, lt., Székesfehérvár, (Fehér). Károlyi Árpád, rt., Budapest. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest). Vargha Gyula, lt., Káva, (Pest). Hankó Vilmos, lt., Faragd, ( Udvarhely). Pecz Vilmos, lt., Sztrímbuly, ( Behő-Szolnok). Tőtössy Béla, lt., ВИШ, ( Torontál),

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék