Beszédkutatás 2007 - Fonetika és pszicholingvisztika (2007)

A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei - Bóna Judit–Gráczi Tekla Etelka: A 16. fonetikai világkongresszus – International Congress of Phonetic Sciences

206 A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei A konferencia nyitónapján Andreas Schleicher Az irodalmi képességek az információs korban címmel tartott előadása először statisztikailag értékelte a PISA-felmérésben elért eredményeket, majd lehetséges magyarázatokat adott az egyes országok gyenge vagy jó teljesítményére. Mint ismeretes, a finnek a nemzetközi szövegértés-felmérésekben nagyon előkelő helyezést értek el, ezért sokan várták a finn Pirjo Linnakylä beszámolóját a finn oktatás jellem­zőiről, különös tekintettel az írás és olvasás fejlesztését szolgáló vonatkozá­sokra. A konferencia további 3 napján párhuzamosan 19 teremben hangzottak el előadások, folytak műhelymunkák, és számos poszterelőadás is megtekint­hető volt az alábbi témákban: iskoláskor előtti írás-, olvasás- és irodalmi ne­velés; olvasási készség; motiváció és az olvasás mint tevékenység; írás, olva­sás, irodalmi műveltség többnyelvű és többkultúrájú környezetben; írás és he­lyesírás; irodalmi műveltség és könyvtár; irodalmi műveltség és demokrácia, irodalmi műveltség és információs technika; nemzetközi kutatások (PISA, PIRLS); olvasási és helyesírási nehézségek és fejlesztési módszerek; olvasás­tanulás és analfabétizmus fiatal- és felnőttkorban. A zárónapon Allan Luke számolt be a szingapúri olvasástanítás helyzetéről és az ezzel kapcsolatos sa­ját projektjéről. A konferencián Magyarországot Imre Angéla képviselte Ol­vasási zavarokkal küzdő gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai című an­gol nyelvű előadásával. A konferencián elhangzottak közül számos előadás megtalálható a későbbiekben a http://www.literacyeurope.org/IDEC weboldalon. A következő Európai Olvasáskonferenciára 2009-ben kerül sor Portugáliá­ban, Braga városában. Imre Angéla A 16. fonetikai világkongresszus - International Congress of Phonetic Sciences Saarbrücken, 2007. augusztus 6-10. A fonetikusok legnagyobb és legelismertebb szakmai rendezvényét, a fo­netikai világkongresszust 2007-ben Saarbrückenben rendezték meg. A talál­kozóra, amelyet változó helyszíneken - Amszterdam (1932), London (1935), Genf (1938), Helsinki (1961), Münster (1964), Prága (1967), Montreal (1971), Leeds (1975), Koppenhága (1979), Utrecht (1983), Tallin (1987), Aix-en-Provence (1991), Stockholm (1995), San Fransisco (1999), Barcelona (2003) - tartanak, 1932 óta négyévente kerül sor. Idén az immár 16. kong­resszuson mintegy ezer fonetikus, beszédkutató vett részt a világ számos or­szágából. Az ülésszak a köszöntők és megemlékezések után két plenáris előadással indult, amelyek az elhangzás sorrendjében a következők voltak: A társalgási

Next