Bölcseleti Közlemények 2. (1936)

BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 2. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQUINÓI SZENTTAMÁS TÁRSASÁG s Jánosi József: A bölcseleti megismerés határainak kérdése 1 Somogyi József: A létezés kezdete......................................... 16 . Ervin Gábor: A szellem és az élet helye a tomista lét­bölcseletben.......................... 40 Sajó Géza: Az oksági elv problematikájához ... ........... 51 Újskolasztikus bölcselők. J. Geyser ... .......................... 61 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése.................. 68 Szemle ......................................................................................... 70 [ [ Irodalmi tájékoztató. Jánosi József: Ismeretelmélet 75. — Ervin Gábor: Metafizika 83. — Kecskés Pál: Lélektan 89. I Inhaltsangabe — Resumé........................................................ ... 104 5 s I InMiranniuiNiiuiiiiiiiiiiiiimiMiuiHMiiiiiiinmnHHmunnHnuMHMiiNnMUMaiiiHHimiiHHiHmumuiMniaHMMnnual BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R, T. 1936 I

Next