Bölcseleti Közlemények 3. (1937)

BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 3. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQUINÓI SZENTTAMÁS TÁRSASÁG Schütz Antal: Descartes és Szent Tamás .......................... 1 Erdey Ferenc: A skolasztikus bölcselet mai problémái a II. tomista világkongresszus megvilágításában ... ... 9 Ivánka Endre: A közvetlen Isten-megismerés Szent Ágos­tonnál ........................ ... ... .................. ........... 24 Jánosi József S. J.: Analógia és ismeretelmélet.................. 35 Kecskés Pál: A közösség mint metafizikai probléma ... 53 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése.................. 73 Szemle ... ................................ ........................... ... ... 75 Irodalmi tájékoztató. Cavallier József: Természetbölcselet 83. Ú­j Ibrányi Ferenc: Erkölcsbölcselet 89. Inhaltsangabe — Resumé ... .................................. ................... 108 [ BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1937

Next