Bölcseleti Közlemények 6. (1940)

TARTALOM, Madarász István: Bevezető _ ... .......................__ ... ... 1 Schütz Antal munkái .......... ... _ ... ... ................. 3 Aistleitner József: Az istenfogalom egy elfelejtett nép hit­regéiben ... ... ........... ........................ 5 Artner Edgár: A keresztényellenes újplatonizmus: Porphyrios 15 Balanyi György: Rousseau előfutára a XI. században ... ... 32 Br. Brandenstein Béla: Philosophia perennis ........... ... ... 53 Félegyházy József: Szent Tamás Pázmány bölcseleti munkáiban 57 Ferenczi Zoltán: A világ végessége a tiszta ész világánál _ 74 Horváth Sándor D. P.: A kétirányúi m­egi­smerés jelentősége a teológiában ........................ ... .......... ... 84 Ibrányi Ferenc: A megtorlás erényei... ... ................. 104 Ivánka Endre: Heidegger filozófiája és az ókori metafizika_ 123 Iványi János: Adalékok a bibliai és a babiloni életszemlélethez 135 Kecskés Pál: Az újskolasztika és a bölcselet mai problémái 146 Oetter György: A természeti és a természetfölötti létrend viszonya......................................... ... ................................ 159 Pataky Arnold: Adatok a bűnbocsánat kérdésének történetéhez 167 Sík Sándor: Az esztétikai jelenségek természetéhez ........... 180 Somogyi József: A test metafizikájához ......................... ... 197 Szam­ek József: Az isteni tudás struktúrája... ... . ... ... 208 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése ... ... ... 220 Inhaltsangabe — Résumé... ... ...................................... ... 222

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék