Bölcseleti Közlemények 7. (1941)

301015 '' " BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 7. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQUINÓI SZENTTAMÁS TÁRSASÁG 1 Brandenstein Béla báró: A változássor kezdetének problémája 1 Ferenczi Zoltán: Az okság elve és a végtelen változássorozat 7 Petz Ádám S.J.: Egyéni és közösségi létünk végső alapja... 16 Naszályi Emil: Történet-szemlélet a XII. században ... . 31 Ervin Gábor: Gondolatok a művészet etikájához........... ... 50­­ Péterffy Gedeon: A háború........... ... ..................................61 Bárd János: N. Hartmann létmódjai........... ... ...................81 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése ...................89 Szemle... .................. ....................................................................92­­ Irodalom. Bevezető munkák 95. — Ismeretelmélet 100. — Meta­fizika 108. — Lélektan 116. — Erkölcs-, jog-, társadalombölcse-­­ let 122. — Bölcselettörténet 130. Inhaltsan ... ... ... ..........................................136 UDAPEST ANEUM NYOMDA 1941

Next