Bölcseleti Közlemények 9. (1943)

301015 BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 9. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS TÁRSASÁG XII. Pius pápa Őszentsége üzenete a jubiláló Aquinói Szent Tamás Társaságnak ......................................... 1 Kecskés Pál: Visszapillantás ötven évre ......................... 4 Horváth Sándor: Az eszmei magvak (rationes seminales) Szent Tamás világnézetében ... ............................... 14 Szam­ek József: Az indukció elmélete................­................. 28 Wolsky Sándor: Származástani elgondolások a keresztény bölcseletben és a mai élettudományban ................... 49 Erőss Alfréd: Az emberi személy problémája...................­­38 Rezek S. Román: Szempontok és adatok Prohászka «berg­ionizmusához» ... ... ...................................* ... — 97 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése ................ 122 Szemle .................. .................................— ... — ... 125 irodalom. Ismeret- és tudományelmélet 148. — Metafizika 151. — Vallásbölcselet 16­3. — Lélektan 174. — Esztétika 184. — Társadalom- és jogbölcselet 189. — Bölcselettörténet 197. Inhaltsangabe — Résumé............................................................... laHKMSBBNaaaaaiiraaBaDBiiai iairaxiNa«Biiisa»KaifacaN' laaaaaaaaaaBBaaaaaaaai BUDAPEST STÉPHANEUM NYOMDA 1943 .. 210

Next