Bölcseleti Közlemények 10. (1944)

BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 1l. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS TÁRSASÁG s­­ Csertő György: A jogrend felépülése Szent Tamásnál 1 Sík Sándor: A keresztény tragikum .................................. 10­­ Péterffy Gedeon: Bűnbánat és ártatlanság........................... 29 1 Gerencsér István: A vallásos élmény és Isten létezése 49 fj Rezek S. Román: A művészet és az erkölcs súrlódásai­nak végső alapjai... ... ... .......................................... 71 | Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése.................. 98­­ Szemle: Nietzsche korunk szemléletében .......................... 100­­­­ Irodalom, Tudományelmélet 110. — Metafizika 114.— Erkölcs­bölcselet 124.— Lélektan 128. — Bölcselettörténet 134. Inhaltsangabe — Résumé................................................................................ 147 \ jj I I •ENaftftBHM»«e«i«Be«aga«a*«s.«*aflNSSBB*xft«»*'«'.MMSN3flsn»eBpaH«KaK9BAgaaaaflasa«aaBBtta*«Raa««anAaaN0aB*HB«nBea^uBsafl*KB»nnM*NaaaaaaMNnNMMa&stflaaMaflfl«flM«* BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1944

Next