Bölcseleti Közlemények 11. (1948)

BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 11. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ QUINÓI SZENTTAMÁS TÁRSASÁG Horváth Sándor D. P.: Az értelmi fény............................ 1 Zemplén György: A modern fizikai világkép bölcseleti jelentősége ... 12 Kempelen Attila: A skolasztikus «anima»-fogalom és az újabb élettudományi kutatás............................................. 23 Erőss Alfréd: A lelkiismeret szabadsága............................ 34­­ Boér Miklós: A népszuverenitás eszméje a késői közép­kor irodalmában ................... 40­­ Jajczay János: Szent Tamás a művészetben .................. 56 | Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése..................... 60 I Szemle. Az exisztencializmus a római tomista­ kongresszuson. — Sorsanalízis ... 65 Irodalom ......................................... 73­­ Résumé ............ 83 BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1948

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék