Folia Sabariensia - Vasi Szemle 1933-1934 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1933 / 1. szám

FOLIA SABARIENSIA Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat Kiadja a Vasvin. Múzeumok Barátainak Egyesülete Szerkesztik : Dr. Benda László, Dr. Pavel Ágoston, Dr. Szendy László. I. évf. 1933. 1. szám. GÁYER GYULA EMLÉKSZÁM : Dr. Gáyer Gyula celldömölki lakóháza. TARTALOM: Emlékbeszédek Gáyer Gyula sírjánál. — Gáyer Gyula: Vasvármegye természetkutatója. — Gáyer Gyula életrajza. — Publicationes botanicae Dr.­is J. Gáyer. — ÉRTEKEZÉSEK: Miske K. dr.: A Középdunamedence neolitikumának kronologikus táblázata. — Kormos T. dr.: Magyarország legősibb medvéje. — Winkler A. dr.: Két érdekes kőzetelőfordulás Ham­­vasd mellől. — Cornelius H. P. dr.: A hamvasdi csillámandezit kőzettani vizsgálatának eredménye. — Benda L. dr.: Vasvármegye és a Zalavidék artézi kútjai és mélyfuratai. II. közi. — Benda L. dr.: A kéregmozgások hatása Csonkamagyarország vízrajzára. — RÖVID KÖZLEMÉNYEK. — KÖNYVISMERTETÉS ÉS FOL­YÓIRATSZEMLE. SZOMBATHELY, 1933. MÁRCIUS HÓ.

Next