Dunántúli Szemle 1942 (9. évfolyam, 1-6. szám)

1942 / 1-2. szám - Ige - Weöres Sándor: Mottó-féle

IX. ÉVFOLYAM! A nehéz idők törvénye szerint drágább lett a munka és az anyag. És nekünk — folyóiratunk és az általa teljesített kultu­rális szolgálat érdekében — újra választanunk kellett. Csak két lehetőség kínálkozott: vagy megemeljük valamelyest (negyed­évi 25 fillérrel) az előfizetési díjakat, hogy lépést tarthassunk a drágulással, vagy pedig beletörődünk az eddigi díjaknak fokozatosan csökkenő teljesítőképességébe, ami egyértelmű lenne a kényszerű zsugorodással. Az első megoldást választottuk, mert rendületlenül bíztunk olvasóink kulturális lelkiismeretében és feltételeztük, hogy elő­fizetőink kisebb áldozatnak és kárvallásnak érzik majd a negyed­évi 25 fillérnyi adót, mint a szellemi termelésnek fenyegető morzsolódását. Egy bizonyos: a tollat nem tehetjük le a magyar, főleg a dunántúli kulturális érdekek jelentékeny károsodása nélkül. Nem is tesszük le, akármilyen fergeteges szél himbálja is sar­kánkat a titokzatos, örvényes vizek felett. Tudjuk, hogy egy elszánt és messze tekintő kis csapat jóban-rosszban lelkesülten és áldozatkészen mindvégig velünk marad. Erre a kitartásra, hűségre, kultúraszeretetre és áldozatos­ságra építjük jövendő éveinket. Legyen velünk a viharok és a szélcsendek Ura!* Új előfizetési áraink 1942-re: évi 6 pengő (jogi személyek­nek: 8 P). A DUNÁNTÚLI SZEMLE SZERKESZTŐSÉGE. MOTTÓ-FÉLE. Nem kell vagyon, rang, dicsőség, híresség, vágyam iránya: a tökéletesség. Csak ujjnyit jussak hozzá közelebb s földi béremmel szaladjon az eb. Weöres Sándor: MASYAR ^ TUDOMÁNYOS AIABÉSÖ4 ^ KÜNWiAiiA.

Next