Dunántúli Szemle 1944, 1949 (11. évfolyam, 1-8. szám)

1944 / 1-2. szám

DUNÁNTÚLI SZEMLE­­ vi. É­V­F­OLYA­M. VASI SZEMLE XI. fiVF. SZOMBATHELY, 1944. FEBRUÁR 1. 1-2. SZÁM. Megjelenik: febr., máj., júl. és okt. 1-én legalább 5—5 ívnyi terjede­lemben. — Célja: Dunántúl, különösen Vas, Veszprém és Zala m. kulturális problémáinak szolgálata a legtágabb értelmezésben. — Előfizetési díj: évi 10 (jogi személyeknél és külföldre 12) P. Bolti ár: belföldön 12, külföldre 14 P. Egyes szám­­ára 2.50 P, kettős számé 3.50 P. Fizetés a Szombathelyi Takarékpénztár R. T. 4.088. sz. csekkszámlájára (Folia jelzéssel!). — Gépelt kéziratokat kérünk. — A cikkek közlésével megszereztük azok szerzői jogát. — A közlemények tartalmáért a szerző felelős. — Kéziratokat, képeket stb. nem őrzünk meg. — Az értekezések szerzőit — míg az anyagiak engedik — 25 drb borítéknélküli kü­lönlenyomattal díjazzuk. További példányokért s külön borítólapért saját­­költségeinket számítjuk fel. — Szerkesz­őség és kiadóhivatal (Schriftleitung): Szombathely, Szent Imre­ u. 5. Szerkesztőségi órák: minden kedden d. u. 5—7. Kézíratzárlat: egy hónappal a megjelenési határidők előtt. Választ igénylő kéziratokhoz kérünk postabélyeget mellékelni! Főszerkesztő és felelős kiadó: PAVEL ÁGOSTON DR. O Társszerkesztők: Vas vármegyében: Géfin Gyula dr.; Veszprém vár­megyében: Nagy László dr.; Zala vármegyében: Suszter Oszkár. O Vasi szerkesztőbizottság: Bernrieder Katinka, Bendefy László dr., Nagy János dr., Palkó János dr., Paulovics István dr., Pákay Arnold, Pet­hő István dr., Smidt Lajos dr., Szendy László dr., Tóth János dr. Veszprémi szerkesztőbizottság: Békefi József dr., Dömötör Sándor dr., Faller Jenő, Gutherl Jenő dr., Nagy Jenő dr., Pákay Zsolt dr., Pongrácz József dr., Verér Emil, Wallner Ernő dr., Zákonyi Ferenc dr. Zalai szerkesztőbizottság: Mindszenty József, Bartha István, Bogyay Tamás dr., Bődei János, Bucsis Gyula dr., Fára József dr., Horváth Tibor Antal, Izsák Gyula, Kaposi Antal, Markos Jenő, Szerecz Imre dr., Darnay Dornyay Béla dr. Pécsről: Szabó Pál Zoltán úr. O KÖRZETI KÉPVISELŐK: Vas megyében: Celldömölkön: Lázár Jenő és Vajay Sándor; — Körmenden: Kevey István dr.; — Kőszegen: Lelkes István; — Sárvárott: Szenttamási Babos Lajos; — Szentgotthárdon: Bernrieder Katinka; — Vas­várott: Kolbay Ödön; — Zala megyében: Zalaegerszegen: Bucsis Gyula dr.; — a sümegiben: Jánky István dr.; — a novaiban: Farkas Sándor; — a zalaszentgrótiban: Mangliár Károly dr.; — a keszthelyiben: Pataky László dr. A címlapot Illés Árpád, a rovatillusztrációkat Andor Lóránd rajzolta. Ha rövid a kardod, toldd meg egy tollheggyel! Kérjük a mellékelt csekken feltüntetett előfizetési díjnak ill. hátraléknak mielőbbi szíves beküldését. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk. Kiadja a Vasvármegyei Múzeum.

Next