Vasi Szemle 1973 (27. évfolyam, 1-4. szám)

1973 / 1. szám

ЛГ Л ОТ О r7 Т-' ту /Г Т 1—1 VAS MEGYE '1 'AN Л CS AN ЛК ф VÁM oZbMLh síSmSS’5éskulturAlis |i Szerkeszti: Szerkesztő bizottság: BENDEFY LÁSZLÓ BERTALAN LAJOS GONDA GYÖRGY GOSZTONYI JÁNOS HECKENAST JÁNOS HOFMANN MIKLÓS technikai szerkesztő HORVÁTH ERNŐ HORVÁTH MARGIT ISTVÁN LAJOS KISS ALAJOS KOVÁCS TIBOR KUNTÁR LAJOS NASZÁDOS ISTVÁN POZSGAI ZOLTÁN RÁCZ JÁNOS SMIDT LAJOS STEINER SÁNDOR SZENTLÉLEKY TIHAMÉR SZÉLES GYULA SZÖVÉNYI ISTVÁN TAKÁCS MIKLÓS TURÁNI JÓZSEF VARGA JÁNOS VÁMOS JÓZSEF VÖRÖS KÁROLY WEIDINGER TERÉZIA Kiadja a Vas megyei Lapkiadó Vállalat, 9701 Szombathely, Berzsenyi tér 2. Fel­ck­is kiadó: Steiner Sándor. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető a Posta Központi Hírlapíró­jánál (1051 Budapest, V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj fél évre 24,0 Ft. Csekkszámlaszám: 215-96162. Ké­szült 1150 példányban, 10 B/5 ív terjedelem­ben a Vas megyei Nyomdaipari Vállalatnál, 9701 Szombathely, Kiskar utca 6.­­szám. — 1973/475 Indexszám: 25 922. KÖTETÜNK MUNKATÁRSAI Dr. Ágoston Ottó, az MSZMP Vas megyei Bizottsága Gazdaságpolitikai Osztályának vezetője, Szombathely Bánó Zsuzsa könyvtáros, Berzsenyi Dániel Me­gyei Könyvtár, Szombathely Dr. Bendefy László, a földtudományok dok­tora, Budapest Csaba József, a Sa­varia Múzeum külső mun­katársa , Csákánydoroszló Eperjesi István tanár, Zalaegerszeg Dr. Házi Jenő ny. főlevél­táros, Sopron Dr. Hever Dezső, az EGYT Gyógyszervegyé­szeti Gyárának műszaki igazgatója, Buda­pest Dr. Horváth Ferenc, a Vas megyei Levéltár igazgatója, Szombathely Katona Imre osztályvezető, MNM Iparművé­szeti Múzeuma, Budapest Medgyes László, a KSH Vas megyei Igazgató­ságának munkatársa, Szombathely Novák Zoltán, a KSH Vas megyei Igazgató­ságának osztályvezetője, Szombathely Lapp Vilmos lelkész, Bajánsenye Dr. Szabó Lászlóné vegyészmérnök, Vas me­gyei Közegészségügyi-Járván­y­ügyi Állo­más, Szombathely Takács Miklós, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója, Szombathely I utáni József, a KSH Vas megyei Igazgató­ságának vezetőhelyettese, Szombathely Dr. Vályi Péter, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Budapest Varga János, a KSH Vas megyei Igazgató­ságának vezetője, Szombathely HORVÁTH FERENC

Next