Vasi Szemle 1976 (30. évfolyam, 1-4. szám)

1976 / 1. szám

VASI SZEMLE VAS MEGYE TANÁCSÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA KÖTETÜNK MUNKATÁRSAI: Dr. Alpár Tibor, a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát Forgácslap Gyáregységének igazgatója, Szombathely Bárdosi János néprajzi osztályvezető, Savaria Múzeum, Szombathely Dr. Bendefy László, a földtudományok doktora, Budapest Dr. Dalmi Kálmánná könyvtáros, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely Fazakas Péter, a VASITERV Kőszegi Irodájának vezetője, Kőszeg Gerse János, a Vas megyei Forradalmi Múzeum igazgatója, Szombathely Heckenast János főmérnök, VASITERV, Szombathely Horváth László technológus, Baromfifeldolgozó Vállalat, Sárvár Dr. Kiss Mária főlevéltáros, Vas megyei Levéltár, Szom­bathely Dr. Molnár Károly főiskolai oktató, Tanárképző Főiskola, Szombathely Polgár Judit tanár, Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kőszeg Takács Miklós, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár igaz­gatója, Szombathely Tihanyiné Szálka Irma dr., a Budapesti Történeti Múzeum tudományos munkatársa, Budapest Dr. Tóth Endre régész, Nemzeti Múzeum, Budapest Tóth István ókortörténész, MTA Ókortudományi Kutató­­csoport, Budapest * A cikkek tartalmi kivonatának német nyelvű fordítását Kiss Kovács Gyuláné fordító (Budapest), orosz nyelvű fordítását Szalay György fordító (Buda­pest) végezte. Szerkeszti : HORVÁTH FERENC Szerkesztő bizottság: BENDEFY LÁSZLÓ BERTALAN LAJOS GONDA GYÖRGY GOSZTONYI JÁNOS HECKENAST JÁNOS HORVÁTH ERNŐ HORVÁTH MARGIT ISTVÁN LAJOS KISS ALAJOS KOVÁCS TIBOR KUNTÁR LAJOS NASZÁDOS ISTVÁN POZSGAI ZOLTÁN RÁCZ JÁNOS STEINER SÁNDOR SZENTLÉLEKY TIHAMÉR SZÉLES GYULA SZÖVÉNYI ISTVÁN TAKÁCS MIKLÓS TÓTH JÓZSEF technikai szerkesztő TURÁNI JÓZSEF VARGA JÁNOS VÁMOS JÓZSEF VÖRÖS KÁROLY WEIDINGER TERÉZIA Kiadja a Vas megyei Lapkiadó Vállalat, 9700 Szombathely, Berzse­nyi tér 2. • Felelős kiadó Steiner Sándor • Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a Posta Központi Hír­lapirodánál (1900 Budapest V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál • Előfizetési díj fél évre 21,- Ft • Csekkszámlaszám: 215-96 162 • Készült 1150 példány­ban, 10 B/5 ív terjedelemben a Vas megyei Nyomdaipari Vállalat­nál, 9700 Szombathely, Kiskar utca 6. szám,­­ 1976/27. Indexszám: 25 918.

Next