Vasi Szemle 1978 (32. évfolyam, 1-4. szám)

1978 / 1. szám

VASI SZEMLE VAS MEGYE TANÁCSÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA Szerkesztő: HORVÁTH FERENC Szerkesztő bizottság: BEN­DEFY LÁSZLÓ BERTALAN LAJOS GONDA GYÖRGY GOSZTONYI JÁNOS HANUSZEK BÉLA technikai szerkesztő HECKENAST JÁNOS HORVÁTH ERNŐ HORVÁTH MARGIT ISTVÁN LAJOS KISS ALAJOS KOVÁCS TIBOR KUNTÁR LAJOS NAGY JÁNOSNÉ NASZÁDOS ISTVÁN POZSGAI ZOLTÁN RÁCZ János STEINER SÁNDOR SZENTLÉLEKY TIHAMÉR SZÉLES GYULA SZÖVÉNYI ISTVÁN TAKÁCS MIKLÓS TURÁNI JÓZSEF VARGA JÁNOS VÁMOS JÓZSEF VÖRÖS KÁROLY Kiadja a Vas megyei Lapkiadó Vál­lalat, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2. • Felelős kiadó Steiner Sán­dor • Terjeszti a Magyar Posta • Elő­fizethető a Posta Központi Hírlap­­irodánál (1900 Budapest V., József Nádor tér 1.) és bármely postahi­vatalnál • Előfizetési díj fél évre 24,- Ft • Csekkszámlaszám: 2115- 96 162 • Készült 1150 példányban, 10 B/5 ív terjedelemben a Sylvester János Nyomdában • Felelős vezető: Hanuszek Béla • 9700 Szombathely, Kiskar u. 6. szám,­­ 1978/12 Indexszám: 25 918. HU ISSN 05015-0332

Next