Vasi Szemle 1988 (42. évfolyam, 1-4. szám)

1988 / 1. szám

VASI SZEMLE VAS MEGYE TANÁCSÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG A szerkesztőbizottság elnöke TAKÁCS MIKLÓS Felelős szerkesztő: GÁL JÓZSEF Technikai szerkesztő: HANUSZEK BÉLA CSISZÁR KÁROLY GONDA GYÖRGY GRAFIK IMRE HECKENAST JÁNOS HORVÁTH FERENC HORVÁTH MARGIT ISTVÁN LAJOS KOVÁCS PÉTER KUNTÁR LAJOS LORENCZ SÁNDOR MANDIK BÉLA RÁCZ JÁNOS SZABÓ GÉZA SZABÓ LÁSZLÓ TILCSIK GYÖRGY TURÁNI JÓZSEF Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza Vas Megye Tanácsának tudományos és kulturális folyóirata. Felelős szer­kesztő: dr. Gál József. Szerkesztő­ség: Szombathely, Hefele u. 1. Ki­adja: a Vas Megyei Lapkiadó Vál­lalat, Szombathely, Berzsenyi tér 2. Felelős kiadó: Schermann György. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely hírlapkézbesítő posta­­hivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap­előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József ná­dor tér 1. - 1900­­, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint át­utalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 112,- Ft, fél évre: 56,­­Ft, egyes szám ára: 28,- Ft. Meg­jelenik évente négyszer. Készült: a Sylvester János Nyom­dában, Szombathely, Kiskar u. 6. Felelős vezető: Hanuszek Béla. 83- 6507 HU-ISSN 0505-0332.

Next