Vasi Szemle 1991 (45. évfolyam, 1-4. szám)

1991 / 1. szám

VASI SZEMLE A VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: GÁL JÓZSEF Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A Vas megyei Önkormányzati Hivatal kulturális folyóirata. Felelős szerkesz­tő: dr. Gál József. Szerkesztőség: Szombathely, Hollán Ernő u. 8. Kiadja: Kolonet Reklám-Propaganda és Kiadói KFT. Szombathely, Berzsenyi tér 2. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, Lehel út 10/a.­­1900­, Közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átuta­lással a HELIR 215-96 162 pénzforgal­mi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre: 112,— Ft, fél évre: 56,— Ft, egyes szám ára: 28,— Ft. Megjelenik évente négyszer. Készült a SZIGNATÚRA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT-ben, Szombathely Szabolcs Zoltán a 5. Felelős vezető: BALLA TIBOR

Next