Vasi Szemle 1993 (47. évfolyam, 1-4. szám)

1993 / 1. szám

VASI SZEMLE VAS MEGYE KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA Felelős szerkesztő: GÁL JÓZSEF Szerkesztőbizottság: BARISKA ISTVÁN GONDA GYÖRGY GRÁFIK IMRE HECKENAST JÁNOS KUNTÁR LAJOS SZABÓ LÁSZLÓ SZABÓ T. ATTILA TAKÁCS MIKLÓS TILCSIK GYÖRGY Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! A Vas Megye Kultúrájáért Alapítvány megbízásából kiadja a Vas Megyei Pedagógiai Intézet. Felelős kiadó: dr. Szabó László Szerkesztőség: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 8. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási irodánál (HELIR) Budapest, Lehel út 10/A - 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átuta­lással a HELIR 215-96 162 pénzforgal­mi jelzőszámra. Előfizetési díj egy év­re: 320,- Ft, fél évre: 160,- Ft, egyes szám ára 80,- Ft. Megjelenik évente négyszer. Készült: a Szignatúra Nyomda és Kiadó Kft-ben, Szombathely, dr. Szabolcs Zoltán u. 5. Felelős vezető: BALLA TIBOR 89-1771 HLMSSN 0505-0332

Next