Vasi Szemle 1995 (49. évfolyam, 1-4. szám)

1995 / 1. szám

VASI SZEMLE A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA Főszerkesztő: GYURÁCZ FERENC Szerkesztőbizottság: BARISKA ISTVÁN GONDA GYÖRGY GRÁFIK IMRE HECKENAST JÁNOS KUNTÁR LAJOS SZABÓ LÁSZLÓ SZABÓ T. ATTILA TAKÁCS MIKLÓS Kiadja: Vas Megye Közgyűlése Felelős kiadó: Vas Megye Közgyűlésének elnöke Szerkesztőség: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 1. II. em. 516. Tel.: 94/311-211 /294. m. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hír­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR, Budapest, Lehel út 10/A, 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a PBRI-219-98-636 HELIR-021 -027-99 pénzforgalmi jelzőszámra. Kérésre a szerkesztőség kitöltött előfizetési csek­ket küld. Előfizetési díj egy évre 320,­­Ft, fél évre 160,­Ft, egy szám ára 80,­­Ft. Megjelenik évente négyszer. Készült: a Szignatúra Nyomda és Kiadó Kft-ben, Szombathely, Dr. Szabolcs Zoltán u. 5. Felelős vezető: BALLA TIBOR 89-1771 HU-ISSN 0505-0332 A kéziratokat megőrizzük és kérésre visszaküldjük!

Next