Vasi Szemle 1998 (52. évfolyam, 1-6. szám)

1998 / 1. szám

A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: B­RISKA ISTVÁN, GONDA GYÖRGY, GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, Kuntár Lajos, Szabó I. attila. Takács Miklós KIADJA: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ■ FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, HOLLÁN ERNŐ U. 1. II. EMELET 516. TELEFON: 94/342-450 ÉS 94/311-211/294 U TERJESZTI A MAGYAR POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. ■ ELŐFIZETHETŐ BÁRMELY HÍR­LAPKÉZBESÍTŐ POSTAHIVATALNÁL, A HÍRLAPKÉZBESÍTŐKNÉL, A POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. HÍRLAPÜZLE­TEIBEN ÉS A H­R LAP ELŐFIZETÉSI IRODÁNÁL (HELIR, 1900 BUDAPEST) KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTAL­VÁNYON, VALAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZERKESZTŐSÉG KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 720,- FT, EGY SZÁM ÁRA 120,- FT ■ MEGJELENIK KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: SZIGNATÚRA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., SZOMBATHELY, DR. SZABOLCS ZOLTÁN U. 5. FELELŐS VEZETŐ: BALLA TIBOR ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK! 89-1771 HU-ISSN 15­15-11332

Next