Vasi Szemle 2000 (54. évfolyam, 1-6. szám)

2000 / 1. szám

A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: B­RISKA ISTVÁN, GONDA GYÖRGY, GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR, Kuntár Lajos, Szabó I. attila, Takács miklós KIADJA: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ■ FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, SZÉLL KÁLMÁN ÚT 25. (BEJÁRAT A VÖRÖSMARTY UTCA FELŐL) telefon És fax: 94/342-450. drótposta: vasiszem@elender.hu világháló: http://www.elen­­der.hu/~vasiszem ■ TERJESZTI A MAGYAR POSTA És A RÁBAHÍR RT. ■ ELŐFIZETHETŐ BÁRMELY HÍRLAPKÉZBESÍTŐ POSTAHIVATALNÁL, A HÍRLAPKÉZBESÍTŐKNÉL, A POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. HÍRLAPÜZ­LETEIBEN ÉS A HÍRLAPELŐFIZETÉSI IRODÁNÁL (HELIR, 1900 BUDAPEST) KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTAL­VÁNYON, VALAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZERKESZTŐSÉG KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 720,- FT, EGY SZÁM ÁRA 120,- FT ■ MEGJELENIK KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: SZIGNATÚRA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., SZOMBATHELY, DR. SZABOLCS ZOLTÁN U. 5. FELELŐS VEZETŐ: BALLA TIBOR ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK!­ 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next