Vasi Szemle 2001 (55. évfolyam, 1-6. szám)

2001 / 1. szám

A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC GONDA GYÖRGY, SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: B­RISKA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS, GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR, Kuntár Lajos, Takács miklós, Tóth Péter, Víg Károly KIADJA: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ■ FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON ÉS FAX: 94/342-450. drótposta: vasiszem@elender.hu világháló: http://www.elender.hu/~vasiszem ■ TERJESZTI a MAGYAR POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. ■ ELŐFIZETHETŐ BÁRMELY HÍRLAPKÉZBESÍTŐ POSTAHIVATALNÁL, A HÍRLAPKÉZBESÍTŐKNÉL, A POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. HÍRLAPÜZLETEIBEN ÉS A HÍRLAPELŐFIZETÉSI IRO­DÁNÁL (HELIR, 1900 BUDAPEST) KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTALVÁNYON, VALAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZERKESZTŐSÉG KITÖL­TÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 1080,- FT, EGY SZÁM ÁRA 180,- FT. ■ MEGJELENIK KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: SZIGNATÚRA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., SZOMBATHELY, DR. SZABOLCS ZOLTÁN U. 5. FELELŐS VEZETŐ: BALLA TIBOR ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK! 89-1771 HU-ISSN 0505-11332

Next