Vasi Szemle 2007 (61. évfolyam, 1-6. szám)

2007 / 1. szám

A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐ: BÉKÉS MÁRTON SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: B­RISKA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS, Gráfik Imre, Heckenast János, Horváth Boldizsár, Tóth Péter, Víg Károly KIADJA: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ■ FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON: 94/509-712, TELEFON És fax: 94/509-713, drótposta: vasiszem@t-online.hu világháló: www.vasiszemle.t-online.hu ■ TERJESZTI: A MAGYAR POSTA RT. HÍRLAP ÜZLETÁGA: 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETHETŐ: VALAMENNYI POSTÁN, KÉZBESÍTŐKNÉL. E-MAILEN: hirlapelofizetes @ posta.hu FAXON: 06-1-303-3440 TO­VÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-444-444. ELŐFIZETHETŐ KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTALVÁNYON, VALAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZER­KESZTŐSÉG KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 1800,- FT, EGY SZÁM ÁRA 300,- FT. ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: SZIGNATÚRA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., 9700 SZOMBATHELY, KOLOZSVÁR U. 4. FE­LELŐS VEZETŐ: BALLA TIBOR ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK!­ 89-1 77­1 HU-ISSN 0505-03.12

Next