Vasi Szemle 2012 (66. évfolyam, 1-4. szám)

2012 / 3. szám - A MÚLTNAK KÚTJA - Sill Aba Ferenc: IV. Károly király Szombathelyen. Egy beszélgetés szerkesztett változata

Lill Aba Ferenc IV. KÁROLY KIRÁLY SZOMBATHELYEN EGY BESZÉLGETÉS SZERKESZTETT VÁLTOZATA A m­a volt uralkodó 1921. március 26-án este érkezett Szombathelyre a püspöki palotába, ahol Molnár József, Mikes János püspök szo­bainasa (komornyikja) fogadta. 1921. április 5-ig, amíg a király Szombathelyen tartózkodott, Molnár József volt megbízva a házi szolgálatával." Az 1960-as években a püspöki palotában gyakran együtt tartózkodtunk Molnár Józseffel, aki több alkalommal is elmond­ta közvetlen megfigyeléseit a király látogatásáról. Felmerült ben­nünk annak igénye, hogy személyes emlékeit megörökítsük, mert Molnár József idős kora okán félő volt, hogy ezek a helyi esemé­nyek - a történelemkönyvekben nem tárgyalván - végleg fele­désbe merülnek. Kovács Sándor püspök úr, aki mellett szintén szolgálatot végzett Molnár József, a magnófelvétel tervéről értesülve figyel­meztetett bennünket az ügy politikai veszélyére: őt már a kommu­nista hatalom kényszerítette, hogy a király látogatásának emlék­tábláját a püspöki palota bejárati folyosójának faláról vétesse le. Abban az időben az emléktáblának csak a kerete volt a falon, a márványtábla a palota pincéjében a lomok közé került. Mivel a püspök úr nem tiltotta meg a felvételt, csak veszélyességére figyelmezte­tett, mi ezt vállaltuk, mert érzékeltük már, hogy az 1964. évi részleges megállapodást IV Károly király Molnár József 1888-ban született Megyehídon, Vas megyében. Az 1910-es években került a püspökvárba Mikes János püspök szolgálatába, s Mikes nyugdíjba vonulása után is szinte élete végéig a püspökvárban szolgált. 1970. január 30-án halt meg tüdőrákban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék