Vasi Szemle 2012 (66. évfolyam, 1-4. szám)

2012 / 3. szám - A MÚLTNAK KÚTJA - Sill Aba Ferenc: IV. Károly király Szombathelyen. Egy beszélgetés szerkesztett változata

Vasi Szemle 2012. LXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM rendszeresen gyapjút szállítanak; a vonat egyik kocsijában rejtik el a szökésben lévő főpapot. A püspök előbb egy szanatóriumba került, ahol az őrzés lazább volt. Molnár szobainas és dr. Klima Jóna orvosnő segítségével, az alkalmat felhasználva, Mikes püs­pök civil ruhában, kalappal, műbajusszal és szemüveggel álcázva magát, a szanatórium­ból az állomásra ment, ahol a vonat szállítmányában rejtőzve, tehervonaton, Vas megye felé indult. Közben augusztus 1-jén megdőlt Kun Béla hatalma, így Somlóvásárhelyen elhagyhatta Mikes püspök a vonatot, ahol Erdődy Sándor kastélyában kapott menedé­ket. Innen Erdődy Ferenc vépi kastélyába kísérték, ahonnan szombathelyi székhelyét ünnepélyesen elfoglalhatta.­ Az előadott események és Molnár József szobainas szolgálata eléggé szemléltetik, hogy Mikes püspök miért becsülte szolgálatában továbbra is szobainasát, aki nemcsak Mikes püspök mellett, hanem a szombathelyi püspökségen még évtizedekig, Kovács Sándor püspök mellett is végezte szolgálatát. Amikor IV. Károly 1921. március 26-án váratlanul Szombathelyre érkezett, Mikes püspök Molnár Józsefet bízta meg, hogy álljon mindenben a király személyes szolgálatára. A LÁTOGATÁS A király első kísérletét a hatalom átvételére bőséges történelmi irodalom tárgyalja. Hegedűs Sándor már idézett művében az előzményeket is részletesen bemutatja. Legutóbb a Vasi Szemle ismertette a királykérdéssel kapcsolatos sajtót.­ Annak ellenére, hogy 1921-ben még a karlisták között is voltak, akik akkor nem tartották időszerűnek a király visszatérését, a kérdés élénk vita tárgya volt a sajtó­ban is. Minderről értesülhetett a külföldön tartózkodó király, aki főleg francia politikai körökben, sőt XV. Benedek pápa által is biztatást kapott a magyar királyi trón visszavételére. A pápa így nyilatkozott: „Bízom abban, hogy mielőbb megtér trónjára.”­ Jóllehet a király visszatérésének ügye szinte napi beszédtéma volt - Szombathely utcáin még ezt óhajtó röp­cédulák is megjelentek -, a király érkezése meglepetés volt. Egészen bizonyos, hogy nem meghívásra érkezett Szombathelyre. Hallgassuk meg a hiteles körülményeket Molnár József emlékezésében. Károly király Prangisból egy Bourbon herceg által szerzett hamis spanyol útle­véllel érkezett Bécsbe, ahol Erdődy Tamás gróf fogadta. Teljesen ismeretlenül, mint Sanchez spanyol állampolgár, előbb az Erdődy család vasvörösvári (ma: Rotenturm, Burgenland) lévő kastélyába mentek. Innen indultak el március 26-án este Szombathelyre, ahová 10 óra után érkeztek meg. Molnár József fogadta őket a kapuban, de csak Erdődy Molnár József püspöki főkomornyik . Részletes leírás olvasható ezekről az eseményekről: VARGA János: Mikes János fogsága. Szombathely, 1921. című munkájában. 3 Vö.: SPEIDL Zoltán 1. pontban jelzett közleménye 4 Vö.: HEGEDŰS Sándor i. m., 134. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék