Vasi Szemle 2014 (68. évfolyam, 1-6. szám)

2014 / 1. szám

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐ: KAFILLER FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: CSAPÓ TAMÁS, GRÁFIK IMRE, Heckenast János, Horváth Boldizsár, Tóth PétEr, Víg Károly KIADJA: SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM ■ FELELŐS KIADÓ: CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON: 94/509-712. TELEFON ÉS FAX: 94/509-713. DRÓTPOSTA: vasiszem @t-online.hu világháló: www.vasiszemle.t-online.hu ■ TERJESZTI: A MAGYAR POSTA ZRT. HÍRLAP ÜZLETÁGA: 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETHETŐ: VALAMENNYI POSTÁN, KÉZBESÍTŐKNÉL, E-MAILEN: hirlapelofizetes @ posta.hu FAXON: 06-1-303-3440 TO­VÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-444-444. ELŐFIZETHETŐ KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTALVÁNYON, VALAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZER­KESZTŐSÉG KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 2790,- FT, EGY SZÁM ÁRA 500,- FT, ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: LOGOMOTÍV KREATÍV KFT., SZOMBATHELY, FELELŐS VEZETŐ: SCHÜTZ PÉTER ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK, ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK! 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next