Vasi Szemle 2017 (71. évfolyam, 1-4. szám)

2017 / 1. szám

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐ: KAFILLER FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: CSAPÓ TAMÁS, GRÁFIK IMRE, Heckenast János, HOrváth Boldizsár,Víg Károly KIADJA: SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM ■ FELELŐS KIADÓ: CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ ■ SZ­ERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON: 94/509-712, TELEFON ÉS FAX: 94/509-713. DRÓTPOSTA: vasiszem@t-online.hu VILÁGHÁLÓ: www.vasiszemle.hu ■ TERJESZTI: A magyar posta zrt. hírlap ÜZLETÁGA: 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: A MAGYAR POSTA ZRT. POSTACÍM: 1900 BUDAPEST. ELŐFIZETÉSBEN MEGRENDELHETŐ AZ ORSZÁG BÁRMELY POSTÁJÁN, A HÍRLAPOT KÉZBESÍTŐKNÉL, www.posta.hu webshop-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailenahirlapelofizetes@posta.hu címen, TELEFONON A 06-1 -767-8262 SZÁMON, LEVÉLBEN A MP ZRT. 1900 BUDAPEST CÍMEN. KÜLFÖLDRE ÉS KÜLFÖLDÖN ELŐFIZE­­ THETŐ A MAGYAR POSTA ZRT.-NÉL: WWW.POSTA.HU WEBSHOP-BAN (HTTPS://ESHOP.POSTA.HU/ STOREFRONT/), 1900 BUDAPEST, 06-1-767-8262, HIRLAPELOFIZETES® POSTA.HU ■ BELFÖLDI ELŐFIZETÉSI DÍJAK: EGY ÉVRE 2790,- FT, EGY SZÁM ÁRA 500,- FT. ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: LOGOMOTÍV KREATÍV KFT., SZOMBATHELY, FELELŐS VEZETŐ: SCHÜTZ PÉTER ■ 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next