Vasi Szemle, 2018 (72. évfolyam, 1-6. szám)

2018 / 1. szám

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐ: KAFILLER FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: CSAPÓ TAMÁS, GRÁFIK IMRE, Heckenast János, Horváth B­oldizsár,Víg Károly KIADJA: SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM ■ FELELŐS KIADÓ: CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON: 94/509-712, TELEFON ÉS FAX: 94/509-713. DRÓTPOSTA: vasiszem@t-online.hu VILÁGHÁLÓ: www.vasiszemle.hu ■ TERJESZTI: A MAGYAR POSTA zrt. HÍRLAP ÜZLETÁGA, 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI: A MAGYAR POSTA ZRT. POSTACÍM: 1900 BUDAPEST. ELŐFIZETÉSBEN MEGRENDELHETŐ AZ ORSZÁG BÁRMELY POSTÁJÁN, A HÍRLAPOT KÉZBESÍTŐKNÉL, WWW.POSTA.HU WEBSHOP-BAN (https://ESHORPOSTA.hu/STOREFRONT/), E-MAILENAHIRLAPELOFIZETES@POSTA.HU CfMEN, TELEFONON A 06-1-767-8262 SZÁMON, LEVÉLBEN A MP ZRT. 1900 BUDAPEST CÍMEN. KÜLFÖLDRE ÉS KÜLFÖLDÖN ELŐ­­ FIZETHETŐ A MAGYAR POSTA ZRT.-NÉL: WWW.POSTA.HU WEBSHOP-BAN (HTTPS://ESHOP.POSTA.HU/ STOREFRONT/), 1900 BUDAPEST, 06-1-767-8262, HIRLAPELOFIZETES@ POSTA.HU ■ BELFÖLDI ELŐFIZETÉSI DÍJAK: EGY ÉVRE 2790,- FT, EGY SZÁM AIA 500,- FT. ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: LOGOMOTÍV KREATÍV KFT., SZOMBATHELY, FELELŐS VEZETŐ: SCHÜTZ PÉTER ■ 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next