Vasi Szemle, 2020 (74. évfolyam, 1-3. szám)

2020 / 1. szám

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: MAYER LÁSZLÓ SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: ÁCS ZOLTÁN, KATONA ATTILA, Tilcsik GYörgy, VÍg KárOly KIADJA: SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM ■ FELELŐS KIADÓ: CSAPLAROS ANDREA MÚZEUMIGAZGATÓ ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, RÁKÓCZI FERENC U. 12. TELEFON: +36 20 770 3521, +36 20 241 2314 E-MAIL: vasiszemle@savariamuseum.hu VILÁGHÁLÓ: www.vasiszemle.hu ■ TERJESZTI: A SZERKESZTŐSÉG ■ BELFÖLDI ELŐFIZETÉSI DÍJAK: EGY ÉVRE 2000,- FT, EGY SZÁM ÁRA 500,- FT. ■ MEGJELENIK: HÁROMHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: GEO­GRAFIT BT ■ NYOMDAI MUNKÁK: YELOPRINT KFT., SZOMBATHELY. NYOMDAVEZETŐ: HORVÁTH JUDIT 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next