Élet és Irodalom (Az Aurora folytatása) 1. (1923)

1923 / 2. szám - Féja Géza: Csokonai Vitéz Mihály

Csokonai Vitéz Mihály. Ma a Csokonai-tanulmánynak kettős feladata van. Megbírálni, átértékelni az eddigi Csokonai-irodalmat s újjáértékelni magát Csokonait is. S ez a munka csak elenyésző része egy nagy munkakivánságnak: kiásni a magyar irodalom múltját a tévedések s az ingó feltevések halmazából. Ennek a munkának épen olyan nagy az esztétikai szük­sége és jelentősége, mint a pedagógiai s a társadalmi, tehát nem elszigetelt jelenség. A mai hivatalos irodalmi tekintély annyira szűk­körű, beteg és vértelen jelenség, hogy csakis a tradíciónélküliséget terjeszti és fokozza. S így azután a folyton ismétlődő és szükséges, mivel a fejlődés egyedüli lehetőséget nyújtó, jelenségek méltatlan támadások, megnemértések áldozatai. Az irodalomtörténeti tekintély közepes emberek koncepciója s ez a koncepció a további munka folyamán csak szűkebb s szűkebb lesz bár az anyag halmozódik. S a közönség ízlésbeli kiforratlanságának, állandó ingadozásának ez az oka s ezért annyira nehéz minden kezdeményezés. A magyar kedély egészségesen zárt faji kedély s nincsen nagy költőnk, akiben ennek a kedélynek a teljes kialakulása s az idegen elemek teljes áthatása végbe ne ment volna. S Adyban is e folyamat alig méltatott, Adyt is az a veszély fenyegeti ma, hogy az egyoldalú parnasszista ízlés meghamisítja az arcát. Csokonai pedig elismert, elsőrangú tehetség s a köztudatban mégis csak a jelentéktelen alkotásai élnek. Mintegy tíz-tizenöt éve állandó s különösen fel-fel lobbanó rokonszenv száll feléje, mindig többször s többször idézik. Ebben a kis tanulmányban azt akarom megmutatni, hogy megvolt benne a nagy lírikus adottsága s hogy az értékelése új utakat kíván. Líránk fejlődése tőle kezdve szoros egység s a nagy virágzás benne már érezhető. Az új magyar líra fejlődését igazolja a múlt, a modern magyar irodalom s a múlt közt nincsen szakadék. S a múlt irodalmának igazi értékelése részben az egész fejlődésnek a szociális milienbe való beállítása. Egészséges közönségnevelés, tradíció-tisztelet, megdönthetően törvényszerűségek

Next