Északi rokonaink. A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság közleményei 5. (1942)

ÉSZAKI ROKONAINK A Magyar-Finn és a Magyar-Észt Társaság Közleményei Szerkeszti: Dr. vitéz NAGY IVÁN Dr. LAKÓ GYÖRGY és Dr. GYÖRKE JÓZSEF közreműködésével. Előfizetési díj évenként 3 P. A Magyar-Finn Társaság tag­jai az évi 4 P tagdíj fejében ingyen kapják. A Magyar-Észt Társaság tagjai az évi 2 P tagdíjon kívül évi 2 P elő­fizetési díjat fizetnek Megjelenik évenként többször. Felelős kiadó : Dr. GASKÓ DEZSŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest, IV., Veres Pálné­ utca 7. szám. Telefon: 384-592 Ennek a számnak megjelenését az ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT megértő áldozatkészsége tette lehetővé, amiért a kiadó és a szerkesztők mind a két Társaság részéről őszinte köszönetüket fejezik ki. TARTALOM: Oldal Wuorimaa Aarne : A közös vér parancsa.....................................­­ Karafiáth Jenő: Fanny Luukkonenhez ......................................... 2 Gaskó Dezső : Baráti egyezményünk a finnországi néprokonsági egyesületekkel.................................................................................. 3 Petri Pál : Nyelvrokonaink sorsa...................................................... 7 Limnankoski Johannes : Menekülés .................................................. 13 (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék