Budenz-album Budenz József 25 éves nyelvészeti működése emlékére (1884)

BUDENZ ALBUM BUDENZ JÓZSEF XXV ÉVES NYELVÉSZETI MŰKÖDÉSE EMLÉKÉRE KIADJAK T­A­X­I­T­VAN­Y­A­I (BUDENZ J. ARCKÉPÉVEL) A TISZTA JÖVEDELEM A REGULY-ALAP JAVARA FORDÍTTATIK BUDAPEST AKADÉMIAI KÖNYVKERESKEDÉS (Knoll Károly és társa) 1884. Hornyánszky V. sajtója.

Next