Jónás Károly (szerk.): Arany János levelezésének cimjegyzéke (1899)

I. Petőfi Sándor levelei Arany Jánoshoz

Arany János levelezése.A 13. Pest, februárius 10. 1848. (A 2., 3. és 4. oldalon mutatvány Coriolán fordításából.) 14. Márczius 21. 1848. (Az 1-ső oldalon nyolczsornyi meg­jegyzés A. J-tól.). 15. Pest, április 18. 1848. (A­ 2-ik oldalon A. J. ötsornyi meg­jegyzése.) 16. Pest, május 5. 1848. (A 3-ik oldalon A. J. két hosszabb megjegyzésével.) 17. Egy levélpapír Petőfitől e szókkal: „Mért nem írsz, Jankó?“ E dátum nélküli bohóság legvalószínűbben 1848-ba tartozik. A. J.) 18. Pest, július 1. 1848. (A 3-ik oldalon A. J. nyolczsornyi megjegyzése.) 19. Pest, július 14. 1848. (A 3-ik oldalon A. J. hatsornyi meg­jegyzése.) 20. Pest, augusztus 16. 1848. (A 2-ik oldalon A. J. hatsornyi megjegyzése.) 21. Erdőd, október 18. 1848. (Egysornyi megjegyzés A. J.-tól. 22. Debreczen, okt. 31. 1848. 23. Debreczenben, nov. 15. 1848. 24. Erdőd, november 22. 1848. (Az 1-ső oldalon A. J. két­­sornyi megjegyzése.) 25. Deczember, Debreczen 1. 1848. (Az 1-ső oldalon A. J. négysornyi megjegyzése.) 26. Debreczen, deczember 15. 1848. 27. D­ebreczen (á la Szalontha), januárius 7. 1849. (Az első oldalon A. J. hatsornyi megjegyzése.) 28. Debreczen, febr. 14. 1849. 29. Debreczen, febr. 22. 1849. (Az első oldalon A. J. két­­sornyi megjegyzése.) 30. Lugos, ápr. 21. 1849. 31. Debreczen, május 6. 1849. (Az első oldalon A. J. négy­sornyi megjegyzése.) 32. Pest, május 7. 1849. (Az első oldalon A. J. kétsornyi meg­jegyzése.) 33. Szalonta, május 27. 1849. (A 2-ik oldalon A. J. 15-sornyi megjegyzése.) 34. Mező-Berény, július 11. 1849. (A 2-ik oldalon A. J. 18-sornyi megjegyzése.)

Next