Jónás Károly (szerk.): Arany János levelezésének cimjegyzéke (1899)

I. Petőfi Sándor levelei Arany Jánoshoz

/ 9 Arany János levelezése.*) (Jegyzékbe szedte Jónás Károly a M. Tud. Akadémia gondnoka.) I. Petőfi Sándor levelei Arany Jánoshoz. (34 darab). 1. Pest, február 4. 1847. (A hátlapon „Arany Jánoshoz“ cz. verse, Arany jegyzetével). 2 Pest, február 23. 1847. 3. Pest, márczius 31. 1847. 4. Pest, június 28. 1847. (A 2-ik lapon Jókai Mór levele Arany Jánoshoz és Petőfi kétsoros utóirata.) 5. London . . . azaz hogy Beje, július 5. 1847. (A 2-ik lapon Tompa Mihály levele u. a. kelettel.) 6. Szatmár, augusztus 6. 1847. 7. Szatmár, augusztus 17. 1847. (A 4-ik oldalon A. J két- és félsornyi megjegyzése.) 8. Szatmár, September 9. 1847. (A 3-ik oldalon A J. négy­sornyi megjegyzése.) 9. Koltó, September 17. 1847. (A. J. kétsornyi megjegyzésével az 1-ső lapon.) 10. Pest, deczember 1847-én anno 3. (A J. levelével, Szalonta, 1847. november 11-ről, Petőfihez.) 11. Pest, január 2. 1848. 12. Pest, január 29. 1848. * Boldogult Arany László ajándéka a Magyar Tudományos Akadémia kézirattára számára. (A. Ért. X . 1888). .1*

Next