Simonyi Zsigmond: A magyar határozók 2. köt. (1890)

A MAGYAR HATÁROZÓK. AM.TUD. AKADÉMIÁTÓL LUKÁCS KRISZTINA-FÉLE JUTALOMMAL KITÜNTETETT PÁLYAMUNKA. IRTA SIMONYI ZSIGMOND EGYETEMI TANÁR A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, A FINN IRODALMI TÁRSASÁG S A FINN-UGOR TÁRSASÁG L. TAGJA. MÁSODIK KÖTET. BUDAPEST. KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA.

Next