Tisza István összes munkái 1. Tanulmányok és értekezések. Naplószerű feljegyzések (Budapest, 1928)

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI AZ ORSZÁGOS TISZA ISTVÁN EMLÉK­BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELSŐ KÖTET­E­I. TANULMÁNYOK ÉS ÉRTEKEZÉSEK II. NAPLÓ SZERŰ FELJEGYZÉSEK MÁSODIK KIADÁS BUDAPEST, 1928 FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA Ára 20 pengő

Next