Tisza István összes munkái 2. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések 1914 júniustól december végéig (Budapest, 1924)

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT MÁSODIK KÖTET LEVELEK, TÁVIRATOK, TÁVBESZÉ­DŐN KÜLDÖTT ÜZENETEK, EGYES ELŐTERJESZTÉSEK 1914 JÚNIUSTÓL DECEMBER VÉGÉIG AZ ORSZÁGOS TISZA ISTVÁN EMLÉK­BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA BUDAPEST, 1924-FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next