Tisza István összes munkái 3. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések és naplószerű feljegyzések 1915 januártól júliusig (Budapest, 1926)

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI AZ ORSZÁGOS TISZA ISTVÁN EMLÉK­BIZOTTSÁG KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT . HARMADIK KÖTET LEVELEK, TÁVIRATOK, TÁVBESZÉLŐN KÜLDÖTT ÜZENETEK, EGYES ELŐTERJESZTÉSEK ÉS NAPLÓSZERŰ FELJEGYZÉSEK MAGYAR ÍROD­­INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA 1915 JANUÁRTÓL JÚLIUSIG BUDAPEST, 1. FRANKLIN-TÁRSULAT

Next