Mészöly Gedeon: A Halotti Beszéd tárgyas elbeszélő mult alakjai magyar és finnugor szempontból (1931)

A HALOTTI BESZÉD TÁRGYAS ELBESZÉLŐ MÚLT ALAKJAI MAGYAR ÉS FINNUGOR SZEMPONTBÓL IRTA MÉSZÖLY GEDEON L. TAG. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1931.

Next