Magyarországi tanulók a jénai egyetemen - Magyarországi tanulók külföldön 1. (Budapest, 1890)

A jénai "Paedagogium Provinciale" magyar tanulóinak névsora és a beiratkozások összes száma - 1558-1883

40 MAGYAR TANULÓK JÉNÁBAN. Georgius Christianus Matern Posoniensis ií ungar us.1) Samuelus AVacbsmánn Leutschovia Hung.2) Beiratkozott 492. 1717. t. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johanne Hadriano Slevogtio Med. D. et Prof. Pubi.) Michaelus Felffalusi Transyl. Ungarns. Sgr.8) Johannes a Langi Rosn. Equ. Hung.3) Nicolaus Adói. Schnaderbach Posonio Hungarus.1) A damns 4) Theophilus Hennel Módra Hungarus.1) Beiratkozott 286. 1718. ny. f. (Magnifico Prorectore Joh. Caspare Posnero Eloquentiae Prof. Ord.) Georgius Lepnichius Saheso Transylvanus.2) Danielus Langius Sabeso Transylv.2) ' Johannes Jac. Neuhold Semproniensis Hungar.2) Beiratkozott 496. 1718. t. f. (Magnifico Prorectore Joh. Andrea Danzio Ss. Theol. D. ejus et Sacr. ac Orient. L. Prof. Pubi, et nunc Facult. Theol. Decano.) 24. Aug.5) Johannes Schlosser Rupe Transylv. d. 11. 8br. Paulus Langius Nagy Schenckensis Transylvan d. 15. xbr. Georgius Brandschott Drasmariensis Transylv.2) Beiratkozott 265. 1719. ny. f. (Magnifico Academiae Prorectore Johan. Philippo Slevogtio D. Antecessore Facultatisque Juridicae et Scabinatus Praeside Ordinario.) Samuel Schüller Bistricensis Transylvanus.2) Petrus Pezler Bistricensis Transyl.2) Mathias Pellionis Bistriciensis Transyl. Martinus Knogler Hungarus Baccabániensis.1) Johannes Fabri 6) Nograd. Hungar. Thomas Semethoni Vetenzscho 7) Hungarus. Johannes Sartorius Gauri ensis Hung.8) Beiratkozott 473. ’) Haan nem említi. — 2) Révész nem említi. — 3) Sem Haan, sem Révész nem említi. — 4) Révésznél Ad. — 6) A bejegyzés napját Haan és Révész sohasem teszik ki. — e) Haannál, ki nevét Fairy-nak Írja, megelőzi * Joh. Christoph. Anders patria quidem Boleslavia Silesius, séd quia ab an. 1729 Archidiaconatum bartfensem tenuit atque ibidem etiam est mortuus iure meritoque popularibus nostris accensendum duximus « Különben Anders csak az 1720-ik év nyári félévében iratkozott be. — ’) Révésznél Hemethom Veterizolio, az utóbbi kétségkívül helyesen. Haan nem említi. — 8) Haannál és Révésznél Jaurino-IIumj.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék