Ponori Thewrewk Emil (szerk.): A helyes magyarság elvei (1873)

HELYES MAGYARSÁG ELVEI. A IRTA PONORI THEWREWK EMIL, A MAGY. TUD. AKADÉMIA I.F.V. TAGJA. A M. TUD. AKADÉMIA KÖLTSÉGÉN­. BUDAPEST, ^ /'■ • NYOMATOTT AZ ATHENAEUM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Ár. 1 ivf

Next