Simonyi Zsigmond: A jelzők mondattana (1913)

Jt JELZŐK MONDATTANA NYELVTÖRTÉNETI TANULMÁNY ERTA SIMONYI ZSIGMOND ft M. T. AKADÉMIA gjv&ári HIVATALA BUDAPEST Kiadja a magyar tudományos akadémia 1914 Ára 5 kor.

Next