Basire Izsák: II. Rákóczy György felelete az Innocentia Transsylvaniaera 1653-1659. A fejedelem megbizásából irta -- A durhami káptalani levéltárból közli Kropf Lajos (1888)

II. RÁKÓCZY GYÖRGY FELELETE AZ „INNOCENTIA TRANSYLVANIA”-BA. (1653—1659.) A FEJEDELEM MEGBÍZÁSÁBÓL IRTA DE BASIRE IZSÁK. A DURHAMI KÁPTALAN LEVÉLTÁRÁBÓL KÖZLI KROPF LAJOS. (KÜLÖN LENYOMAT A TÖRTÉNELMI TÁRBÓL.) BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁRS. KÖNYVNYOMDÁJA, 1888. CMI.

Next