Károlyi Árpád: Illésházy István hűtlenségi pöre (1883)

ILLÉSHÁZY ISTVÁN HŰTLENSÉGI PŐRE. IRTA Dr KÁROLYI ÁRPÁD AKAD. L. TAG. (Olvastatott az 1881. jun. 13. tartott osztály ülésen.) KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA II. OSZTÁLYA. Ára­­ írt 20 kr. BUDAPEST, 1883. vjjfl A M. T. AKADÉMIA KÖNYVKIADÓ-HIVATALA. (Az Akadémia épületében.)

Next