Ballagi Aladár: Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti szótár 1. kötet 2. fele, Függelék (Budapest, 1911)

II. A Nyelvőr és a Nyelvtörténeti Szótár

II. A NYELVŐR ÉS A NYELVTÖRTÉNETI SZÓTÁR. BALLAGI ALADÁR lev. tagtól. (OLVASTATOTT A MAGYAR TÖJD. AKADÉMIA II. OSZTÁLYÁNAK 1904. ÁPRILIS 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN). BUDAPEST, KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, 1905.

Next