Szabó Dezső: A magyar országgyülések története II. Lajos korában (1909)

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK TÖRTÉNETE II. LAJOS KORÁBAN SZABÓ DEZSŐ KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÍRTA . BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA 1909 . I­Y­ÁRA 6 KOR.

Next